فروش ویژه

لنت ترمز جلو | عقب 

در صفحه
45 محصول وجود دارد
 • ( 0 نظر )
  79,500 تومان
  جدید

  Front Brake Pad for neysan - Modern Tandis محصول مشترک ترکیه و ایران ؛ دارای نشان استاندارد

  79,500 تومان
 • ( 0 نظر )
  44,000 تومان 53,000 تومان
  جدید

  Front Brake Pad for pride - Modern Tandis ویژگی های لنت ترمز مدرن :بدون آزبست ترمز گیری نرم فرمولاسیون بدون صدا حداقل ذرات ناشی از سایش ساخته شده از مواد با کیفیت دارای صفحات ضد صدا (شیم) یا پوشش ضد صدا با لایه اسکورچ شده جهت انطباق سریع لنت ترمز و دیسک چرخ در کیلومتر های اولیه جهت جلوگیری از شیشه ای شدن لنت ترمز.

  44,000 تومان 53,000 تومان
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  75,000 تومان 82,000 تومان
  جدید

  Front Brake Pad for Renault L90 - Modern Tandis ویژگی های لنت ترمز مدرن :بدون آزبست ترمز گیری نرم فرمولاسیون بدون صدا حداقل ذرات ناشی از سایش ساخته شده از مواد با کیفیت دارای صفحات ضد صدا (شیم) یا پوشش ضد صدا با لایه اسکورچ شده جهت انطباق سریع لنت ترمز و دیسک چرخ در کیلومتر های اولیه جهت جلوگیری از شیشه ای شدن لنت ترمز.

  75,000 تومان 82,000 تومان
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  81,000 تومان 88,000 تومان
  جدید

  Front Brake Pad for Peugeot 206 type 4 , 5 , 6 - Modern Tandis ویژگی های لنت ترمز مدرن :بدون آزبست ترمز گیری نرم فرمولاسیون بدون صدا حداقل ذرات ناشی از سایش ساخته شده از مواد با کیفیت دارای صفحات ضد صدا (شیم) یا پوشش ضد صدا با لایه اسکورچ شده جهت انطباق سریع لنت ترمز و دیسک چرخ در کیلومتر های اولیه جهت جلوگیری از شیشه ای شدن لنت ترمز.

  81,000 تومان 88,000 تومان
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  78,000 تومان 85,000 تومان
  جدید

  Front Brake Pad for Peugeot 206 type 1 , 2 , 3 - Modern Tandis ویژگی های لنت ترمز مدرن :بدون آزبست ترمز گیری نرم فرمولاسیون بدون صدا حداقل ذرات ناشی از سایش ساخته شده از مواد با کیفیت دارای صفحات ضد صدا (شیم) یا پوشش ضد صدا با لایه اسکورچ شده جهت انطباق سریع لنت ترمز و دیسک چرخ در کیلومتر های اولیه جهت جلوگیری از شیشه ای شدن لنت ترمز.

  78,000 تومان 85,000 تومان
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  44,000 تومان 53,000 تومان
  جدید

  Front Brake Pad for Paykan, roa & rd - Modern Tandis ویژگی های لنت ترمز مدرن :بدون آزبست ترمز گیری نرم فرمولاسیون بدون صدا حداقل ذرات ناشی از سایش ساخته شده از مواد با کیفیت دارای صفحات ضد صدا (شیم) یا پوشش ضد صدا با لایه اسکورچ شده جهت انطباق سریع لنت ترمز و دیسک چرخ در کیلومتر های اولیه جهت جلوگیری از شیشه ای شدن لنت ترمز.

  44,000 تومان 53,000 تومان
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  71,000 تومان 89,000 تومان
  جدید

  Front Brake Pad for 405 , samand , pars - Modern Tandis ویژگی های لنت ترمز مدرن :بدون آزبست ترمز گیری نرم فرمولاسیون بدون صدا حداقل ذرات ناشی از سایش ساخته شده از مواد با کیفیت دارای صفحات ضد صدا (شیم) یا پوشش ضد صدا با لایه اسکورچ شده جهت انطباق سریع لنت ترمز و دیسک چرخ در کیلومتر های اولیه جهت جلوگیری از شیشه ای شدن لنت ترمز.

  71,000 تومان 89,000 تومان
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  83,000 تومان 92,000 تومان
  جدید

  Front Brake Pad for Samand EF7 - Modern Tandis ویژگی های لنت ترمز مدرن :بدون آزبست ترمز گیری نرم فرمولاسیون بدون صدا حداقل ذرات ناشی از سایش ساخته شده از مواد با کیفیت دارای صفحات ضد صدا (شیم) یا پوشش ضد صدا با لایه اسکورچ شده جهت انطباق سریع لنت ترمز و دیسک چرخ در کیلومتر های اولیه جهت جلوگیری از شیشه ای شدن لنت ترمز.

  83,000 تومان 92,000 تومان
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  76,000 تومان 89,000 تومان
  جدید

  Front Brake Pad for Rio - Modern Tandis ویژگی های لنت ترمز مدرن :بدون آزبست ترمز گیری نرم فرمولاسیون بدون صدا حداقل ذرات ناشی از سایش ساخته شده از مواد با کیفیت دارای صفحات ضد صدا (شیم) یا پوشش ضد صدا با لایه اسکورچ شده جهت انطباق سریع لنت ترمز و دیسک چرخ در کیلومتر های اولیه جهت جلوگیری از شیشه ای شدن لنت ترمز.

  76,000 تومان 89,000 تومان
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  90,000 تومان 95,000 تومان
  جدید

  Front brake pad for Nissan pickup - Modern Tandis ویژگی های لنت ترمز مدرن :بدون آزبست ترمز گیری نرم فرمولاسیون بدون صدا حداقل ذرات ناشی از سایش ساخته شده از مواد با کیفیت دارای صفحات ضد صدا (شیم) یا پوشش ضد صدا با لایه اسکورچ شده جهت انطباق سریع لنت ترمز و دیسک چرخ در کیلومتر های اولیه جهت جلوگیری از شیشه ای شدن لنت ترمز.

  90,000 تومان 95,000 تومان
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  78,000 تومان 87,000 تومان
  جدید

  Front Brake Pad for Rana - Modern Tandis ویژگی های لنت ترمز مدرن :بدون آزبست ترمز گیری نرم فرمولاسیون بدون صدا حداقل ذرات ناشی از سایش ساخته شده از مواد با کیفیت دارای صفحات ضد صدا (شیم) یا پوشش ضد صدا با لایه اسکورچ شده جهت انطباق سریع لنت ترمز و دیسک چرخ در کیلومتر های اولیه جهت جلوگیری از شیشه ای شدن لنت ترمز.

  78,000 تومان 87,000 تومان
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  97,000 تومان 102,000 تومان
  جدید

   Rear Brake Pad for 206 type 2 - Modern Tandis ویژگی های لنت ترمز مدرن تندیس :بدون آزبست ترمز گیری نرم فرمولاسیون بدون صدا حداقل ذرات ناشی از سایش ساخته شده از مواد با کیفیت دارای صفحات ضد صدا (شیم) یا پوشش ضد صدا

  97,000 تومان 102,000 تومان
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  54,000 تومان 62,000 تومان
  جدید

  Rear Brake Pad for pride - Modern Tandis ویژگی های لنت ترمز مدرن تندیس :بدون آزبست ترمز گیری نرم فرمولاسیون بدون صدا حداقل ذرات ناشی از سایش ساخته شده از مواد با کیفیت دارای صفحات ضد صدا (شیم) یا پوشش ضد صدا

  54,000 تومان 62,000 تومان
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  100,000 تومان 114,000 تومان
  جدید

  Rear Brake Pad for 405 , samand , pars - Modern Tandis ویژگی های لنت ترمز مدرن تندیس :بدون آزبست ترمز گیری نرم فرمولاسیون بدون صدا حداقل ذرات ناشی از سایش ساخته شده از مواد با کیفیت دارای صفحات ضد صدا (شیم) یا پوشش ضد صدا

  100,000 تومان 114,000 تومان
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  104,000 تومان 108,000 تومان
  جدید

  Rear Brake Pad for renault logan L90  - Modern Tandis ویژگی های لنت ترمز مدرن تندیس :بدون آزبست ترمز گیری نرم فرمولاسیون بدون صدا حداقل ذرات ناشی از سایش ساخته شده از مواد با کیفیت دارای صفحات ضد صدا (شیم) یا پوشش ضد صدا

  104,000 تومان 108,000 تومان
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  97,000 تومان 102,000 تومان
  جدید

  Rear Brake Pad for peykan  - Modern Tandis ویژگی های لنت ترمز مدرن تندیس :بدون آزبست ترمز گیری نرم فرمولاسیون بدون صدا حداقل ذرات ناشی از سایش ساخته شده از مواد با کیفیت دارای صفحات ضد صدا (شیم) یا پوشش ضد صدا

  97,000 تومان 102,000 تومان
  ارزان شد!