آینه جانبی چپ برقی ,گرمکن و راهنما دار مدرن مناسب برای پژو پارس

( )

left side mirror calorific Peugeot Pars - Modern

بدون فلاپ

388,000 تومان بدون مالیات.

آینه جانبی چپ برقی ,گرمکن و راهنما دار مدرن مناسب برای پژو پارس

به طور معمول تعداد دو عدد آینه­ جانبی، بر روی درب‌های جلوی خودروهای سواری طراحی و تعبیه می‌شود. در این نوع طراحی این امکان وجود دارد که راننده بتواند فضای جانبی و عقب خودرو را بطور آسان تری مشاهده کند. آینه‌های جانبی از این نظر که می توانند وضعیت و موقعیت خودرو را نسبت به سایر خودرو ها نمایش دهند، جزء ابزارهای ایمنی رانندگی به شمار می رود. به عبارت دیگر استفاده‌ی صحیح از آینه‌ها در هنگام رانندگی نقش تاثیر گذاری بر کاهش تصادفات می‌گذارد.

ایران
مدرن
پلاستیک , آهن و شیشه
درب جلو
چپ
1
ذارد
انواع پژو پارس

برچسب ها