شما مشتریان عزیز به یکی از روشهای زیر میتوانید نقد و نظرات یا شکایات خود را اعلام کنید:

روش اول: مراجعه به لینک ثبت شکایات

روش دوم: تماس با شماره تلفن (09037245482)

روش سوم: ارسال ایمیل به آدرس info@icarlux.ir